Reparasjon av etset glass

Etset glass/ korrosjon er skader som kan oppstå på vinduer enten som følge av forurenset nedbør/luft, syre fra betong eller aluminium.

Ubehandlet betong/støp avgir syre. Mange bygg har fasade i ubehandlet betong og det er svært vanlig at syren fra betongen etser seg fast i vinduer. Dette gir en skjoldet effekt og kan normalt ikke fjernes uten spesial behandling. Regelmessig vinduspuss begrenser slike syreskader.

Rammer/karmer rundt vinduer som er av aluminium avgir også en syre som etser seg fast i glass og gir en lik effekt som betongsyre. Forurenset nedbør/luft kan også gi en lignende effekt dersom vinduer ikke pusses regelmessig som igjen går ut over pakninger og kan føre til punkterte vinduer.

Ved bruk av vår spesielle poleringsteknikk kan alle slike skader fjernes og dine vinduer vil bli som nye!