Fasadevask

Vi utfører også fasadevask både for bedrifter og private. En ren fasade er innbydende å se på samtidig som du forebygger skader som følge av sterkt forurenset luft, soppdannelser og et hardt norsk klima. Kostbare renoveringsprosjekter kan dermed utsettes betraktelig.

Fasadevask bør utføres minimum en gang pr. år.

wc